English LanguageThai Language
Home
AboutThe CollectionNews RoomPartnershipVisit UsMember
News Room


โครงการพิเศษในการร่วมมือกับพันธมิตร

โครงการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ให้ดำเนินการถอดพิมพ์ประติมากรรม “ครุฑ” ผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี


การให้ยืมผลงานประติมากรรมไปจัดแสดง

สำหรับการจัดแสดงในงาน Asia On The Edge ที่ Sculpture Square สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2551


การให้ยืมผลงานประติมากรรมไปจัดแสดง

สำหรับการจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย (รอยยิ้มสยาม : ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก)


นิทรรศการหมุนเวียน : งาน Passion of Thai Modern Art ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2553 ณ สยามพารากอน

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สยามพารากอน บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ร่วมจัดงาน Passion of Thai Modern Art
page 1 of 2 
Copyright © 2010 Bangkok Sculpture Center All Rights Reserved.
Site by Smokybyte